Themelimi i kuzhinës profesionale për ushqim të shëndetshëm dhe qendër trajnimi për personat me aftësi të kufizuara

Edhe një hap i rëndësishëm drejt themelimit të kuzhinës profesionale për ushqim të shëndetshëm dhe qendër trajnimi për personat me aftësi të kufizuara dhe grupe të tjera të ndjeshme të qytetarëve.
Për këtë qëllim, zhvillojmë intenzive në teren me përfaqesuas të UNDP dhe sektorit privat, për mundësinë e zhvillimit të partneritetit publiko-privat (PPP) dhe komunën e Gostivarit. Kuzhina do të adaptohet në kuzhinën ekzistuese në lokacionin e ish-kolegjit “Jahja Kemal” në Gostivar.

Partnerit privat i ofrojmë mundësi që hapësira në kushte të caktuara të merret në afat të gjatë, për përdorim falas dhe të përdoret si kuzhinë profesionale për ushqim të shëndetshëm. Partneri privat do të jetë i detyruar të investojë në një pjesë të caktuar dhe ta përdorë atë për qëllime fitimprurëse. Në pjesën e partneritetit, pajisjet sigurohen nga UNDP, si dhe një tarifë e caktuar për çdo person të trajnuar.

Thirrja publike pritet të shpallet deri në fund të qershorit dhe urojmë që të fitojë ofertuesi më i mirë.
Aktiviteti mbështetet nga Ambasada e Zvicrës në Maqedoni.