THIRRJE

Komisioni për udhërrëfyes malor pranë Federatës Bjeshkatare të Maqedonisë së Veriut (FBMV) i fton të gjithë bjeshkatarët e interesuara nga Komuna e Gostivarit, të paraqiten në Trajnimin për udhërrëfyes malor- femra në Kategorinë A1 (Bjeshkatari-ecje malore nëpër shtigje të lehta në kushte verore).
Trajnimi ëhstë pa pagesë për dhejtë pjesëmarrës, për shkak të përkrahjes së siguruar financiare nga Komuna e Gostivarit.
Trajnimi për udhërrëfyes malor- femra do të zgjat 6 ditë, të shpërndarë në tre vikende në muajn shtator 2022 (02 – 04, 09 – 11 dhe 17 – 18.09.2022).
Përgatitjet për Trajnimin për udhërrëfyes malor do të fillojë në muajn korrik me provim pranues dhe shkollë bazike e cila do të zhvillohet  në orët e pasditës dhe në orët e mbrëmjes.
Kush mund të paraqitet në Trajnim për udhërrëfyes malor- femra?
Kushtet e përgjithshme për paraqitje në Trajnim :
Të ketë mbi 18 vjec
Më së paku të ketë kryer arsimin e mesëm
Aktivitet të dokumentuar të malit;
Aftësi për të lëvizur në mënyrë të pavurur
Ku do të zhvillohet Trajnimi për udhëheqës malor- femra ?
Në hapësirat e Youth and Community Center tek parku I qytetit në Gostivar dhe në terrenet malore në Malin Sharr.

Paraqitja në (më 1 korrik): kpv@t.mk
Goran Nikollovski: 070200506
Aleksandar Stojanovski: 078225034