SHPALLJE PËR NDARJEN E KONCESIONIT PËR PUNË PUBLIKE OSE KONCESION PËR SHËRBIME PUBLIKE

,

SHPALLJE PËR NDARJEN E KONCESIONIT PËR PUNË PUBLIKE OSE KONCESION PËR SHËRBIME PUBLIKE

DOKUMENTACIONI: DOKUMENTACIONI

Shpallje Për PPP Kuzhinë Për Ushqim Të Shëndetshëm Dhe Qendër Trajnimi