Vijojnë investimet nëpër rrugët e Komunës së Gostivarit

Komuna e Gostivarit filloi me punimet për hapjen e rrugës së re “Rruga 3”, e paraparë sipas PDU Blloku urban 6, me gjatësi 115 metra që lidh bulevardin “Vëllezërit Gjinovski” me rr. “18 Nëntori”.

Projekti përveç hapjes dhe ndërtimit të rrugës së re, përfshin të gjitha instalimet nëntokësore, ndriçim të ri publik dhe asfaltim.

Me këtë rrugë bëhet lehtësimi i komunikacionit në këtë pjesë shumë frekuentuese dhe po ashtu bëhet edhe rritje e vlerës së pronave të banorëve përreth rrugës.