Komuna e Gostivarit fillon projektin për edukimin e të rinjëve mbi toleracën në shoqëri

Komuna e Gostivarit dhe Qendra për Hulumtime dhe Politikëbërje (CIKP), lidhën Memorandum Bashkëpunimi për zbatimin e projektit “Ndërtimi i shprehive të jetesës së shëndetshme tek djemtë në Gostivar dhe Gjorçe Petrov”, i cili po implementohet me partnerët e projektit CARE International Balkans.

Qëllimi i projektit është transformimi pozitiv i sjelljeve të djemve të rinj me qëllim të ndërtimit të shoqërive tolerante dhe parandalimit të dhunës së bashkëmoshatarëve dhe atyre me bazë gjinore.

Në projektin, i cili do të zgjasë 12 muaj, do të përfshihen shkollat ​​e mesme komunale, të cilat do të mobilizojnë të rinjtë për të përcaktuar prioritetet për përfshirje në krijimin e politikave lokale rinore.

Memorandumin e bashkëpunimit e nënshkruan kryetari i komunës së Gostivarit, dr. Arben Taravari dhe drejtoresha ekzekutive e CIKP-së, Dr. Marija Risteska. Komuna e Gostivarit fillon projektin për edukimin e të rinjëve mbi toleracën në shoqëri

Komuna e Gostivarit dhe Qendra për Hulumtime dhe Politikëbërje (CIKP), lidhën Memorandum Bashkëpunimi për zbatimin e projektit “Ndërtimi i shprehive të jetesës së shëndetshme tek djemtë në Gostivar dhe Gjorçe Petrov”, i cili po implementohet me partnerët e projektit CARE International Balkans.

Qëllimi i projektit është transformimi pozitiv i sjelljeve të djemve të rinj me qëllim të ndërtimit të shoqërive tolerante dhe parandalimit të dhunës së bashkëmoshatarëve dhe atyre me bazë gjinore.

Në projektin, i cili do të zgjasë 12 muaj, do të përfshihen shkollat ​​e mesme komunale, të cilat do të mobilizojnë të rinjtë për të përcaktuar prioritetet për përfshirje në krijimin e politikave lokale rinore.

Memorandumin e bashkëpunimit e nënshkruan kryetari i komunës së Gostivarit, dr. Arben Taravari dhe drejtoresha ekzekutive e CIKP-së, Dr. Marija Risteska.