Njoftim

,

Të nderuar qytetarë, Në ueb faqen e Komunës së Gostivarit është publikuar Plani për përmirësimin e cilësisë së ajrit ambiental për komunën e Gostivarit. Ju ftojmë që të njoftoheni me përmbajtjen e planit dhe të jepni vërejtje, sugjerime për ndryshime dhe plotësime të tij. Plani i plotësuar do të dërgohet në MMJPH dhe MSH për marrjen e pëlqimit dhe me tej të vazhdohet me miratimin e tij për zbatimin e masave të definuara për të përmirësuar cilësinë e ajrit në komunën tonë.

PLANI: shkarko

Plan Za Vozduh Gostivar