Komuna e Gostivarit dhe Organized Youth Association

Vazhdojmë me realizimin e punëtorive #ProgramM me djemtë nga Gostivari në bashkëpunim me partnerët tanë Center for Research and Policy Making dhe Komuna e Gostivarit .

Në 10 javët e ardhshme punëtoritë do të mbahen në kuadër të projektit “Krijimi i zakoneve të jetesës së shëndetshme të djemve në Gostivar dhe Gjorçe Petrov”, i cili është zhvilluar në bashkëpunim me CARE International Balkans dhe me mbështetjen e Embassy of the Netherlands in North Macedonia
👀Shikoni atmosferën pozitive që mbretëron përgjatë këtyre puntorive.