KONKURS

KONKURS

Për trajnimin kujdestarësh për kujdes dhe ndihmë për të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara.

Ftojmë të gjithë të interesuarit që duan të ndjekin trajnimin, me mundësi punësimi pas marrjes së çertifikatës të verifikuar të aplikojnë në këtë trajnim.

Kandidatët duhet të plotësojnë këto kushte:

– Të je shtetas të R. Maqedonisë së Veriut

– Të jetë banorë i Komunës së Gostivarit apo Komunës së Vrapçishtit

– Të jetë mbi 18 vjeç

– Të ketë aftësi të përgjithshme psiko-fizike për të punuar

– Të ketë të përfunduar së paku arsimin fillor

– Të jetë i motivuar për të punuar me personat e moshuar dhe të pafuqishëm dhe personat me aftësi të kufizuara

– Të jetë i rregullt në ligjerata

– Të ket motiv përt tu përfshirë në dhënien e shërbimeve në shtëpi pas përfundimit të trajnimit.

Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë në

e-mail: homecaremacedonia@gmail.com ose në tel: 072525919

Çdo kandidat i interesuar do të thirret për intervistë individuale.

Numri i vendeve është i limituar!

Afati i fundit për aplikim është: 30.03.2023

KONKURSI КОНКУРСОТ