Programa Regjionale për demokracionin lokal në Ballkanin Perendimor 2 ReLOaD2

KOMUNA E GOSTIVARIT

Rezultatet e vlerësimit të propozim-projekteve nga organizatat qytetare të marra në thirrjen publike në kuadër të projektit ReLOaD2, i cili u hap nga data 07.11.2022 deri më 05.12.2022

Scoring Table Gostivar IInd Public Call PËRKTHIM KOMPLET Copy