Vijojnë punimet për sigurimin e infrastrukturës për çdo amviseri dhe biznes

Komuna e Gostivarit këto ditë në fshatin Raven bëhet instalimi i linjës së ujësjellësit me shtrirje prej 1.200 metrave gjatësi.I

Ky investim vjen në bashkëfinansim të Komunës së Gostivarit dhe Bashkësisë Lokale të fshatit Raven.

Sigurimi i infrastrukturës ujore për çdo amviseri është ndër prioritet e Komunës së Gostivarit.