Vendim për sjelljen e projektit urbanistik

Vërtetim

Vendim Urbanistik Për V.23.2.60 Dhe V.23.2.61 08. Plan

22 1578 7 2 Vërtetim Për Miratim