FTESË për Trajnim për Marketing Digjital

Të dashur zejtarë dhe qytetarë
Dhoma e Artizanateve RMV në bashkëpunim me Dhomën Rajonale të Zejtarëve në Gostivar planifikon të organizojë një trajnim falas për të gjithë zejtarët dhe të interesuarit të shtunën më 17.02.2024 duke filluar nga ora 11:00 në sallën e Komunës së Gostivarit. Trajnimi për DIGJITAL MARKETING do të jetë nga karakteri informativ. Nëpërmjet veprimit efektiv dhe organizimit të
trajnimeve të kësaj natyre, DHARMV ua vë në dispozicion të gjitha aftësitë, profesionalizmin dhe njohuritë në çdo kohë.
Për më shumë informacione vizitoni linkun e mëposhtëm: https://www.facebook.com/zanaetciskakomoranamakedonija?mibextid=ZbWKwL