Në Komunën e Gostivarit ekzistojnë:

  • 11 shkolla fillore qendrore (me 20 shkolla periferike)
  • 4 shkolla të mesme

Shkollat e mesme

Shkolla e Mesme
Vendi
Kontakt
SHMK “Gostivar”
Gostivar 042-272-052
SHMEK “Gostivar”
Gostivar 042-272-051
SHMKM “Gostivar” Gostivar
SHMTK “Gostivar”
Gostivar 042-214-333

 

Programet vjetore

 

Ligjet