Entries by admin

,

Filloi fushata “Tatimi im, për komunën time!”

Për komuna më të mira, duke e shlyer në kohë tatimin në pronë. Komuna e Gostivarit si komunë – partner e Projektit të USAID për përforcim të kapaciteteve për shfrytëzim të resurseve i bashkohet fushatës “Tatimi im, për komunën time!” Fushata edukative “Tatimi im, për komunë time!” synon të informojë publikun se pagimi i tatimit […]

Informacion për mbajtjen e debatit publik për Studimin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për projektin “Projekti për ndërtimin e deponisë sanitare për mbeturina të ngurta komunale jo të rrezikshme” në komunën e Gostivarit.

Informacion  për mbajtjen e debatit publik për Studimin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis për projektin “Projekti për ndërtimin e deponisë sanitare për mbeturina të ngurta komunale jo të rrezikshme” në komunën e Gostivarit. Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor njofton publikun e interesuar se investitori Qendra për Zhvillimin e Rajonit Planor të Pollogut […]

,

THIRRJE PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIM TË PROJEKTEVE PROPOZIMORE (ReLOaD2)

KOMUNA E GOSTIVARIT NË PARTNERET ME PROGRAMIN ZHVILLIMOR TË KOMBEVE TË BASHKUARA (UNDP) SHPALL: THIRRJE PUBLIKE PËR ORGANIZATAT E SHOQËRISË CIVILE PËR DORËZIM TË PROPOZIM PROJEKTEVE NË KUADËR TË PROGRAMIT RAJONAL PËR DEMOKRACINË LOKALE NË BALLKANIN PERËNDIMOR 2 (ReLOaD2) Projekti Programi Rajonal për Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor2 (ReLOaD2) financohet nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet […]

Në hapësirat e Komunes së Gostivarit, u mbajt sot prezantimi i Panairit të ardhshëm të biznesit për prodhues nga Gostivari.

Kjo si rrjedhojë e nënshkrimit të Memorandumit për bashkëpunim me Agjencinë e marketingut dhe menaxhimit Eurostep, me qëllim organizimin e një panairi më 21 dhe 22 maj 2022 në Gostivar, ku do të marrin pjesë persona juridikë nga shtetet anëtare të BE-së dhe nga Ballkani Perëndimor, me qëllim të lidhjes së marrëveshjeve për bashkëpunim me […]

Muaji shkurt është muaji i personave me sëmundje të rralla.

Muaji shkurt është muaji i personave me sëmundje të rralla. Me këtë rast, kërkova dje nga të gjitha grupet e këshilltarëve në një takim joformal, që të mbështesin iniciativën time për ndarjen e bursave për të gjithë nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme të Gostivarit që janë të prekur nga këto sëmundje. Të gjitha […]

,

Thirje Publike

Në bazë të nenit 50, paragrafët 7 dhe 8 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 5/2002, Buxheti i Komunës së Gostivarit, Vendimi i këshillit (nr.08-2309/1 i datës 24.12.2021) në lidhje me nenin 49 paragrafi 3 të Ligjit për Shoqatat dhe Fondacionet (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr. 52/10, 135/11 dhe 55/16) dhe […]

Projektojmë të ardhmen bashkë!

Debat publik me organizatat joqeveritare, këshilltarë, biznes komunitetin, qytetarë – Agjenda: Buxheti i Komunës së Gostivarit për vitin 2022 Projekti për përmirësimin e shërbimeve komunale (MSIP 2) dhe Projekti për efikasitet energjetik në sektorin publik Salla e Këshillit Komunal në Gostivar më 21.12.2021, me fillim në ora 16.00 Ftohen qytetarët, shoqëria civile, shoqatat rinore, klubet […]