Entries by Artan cst

Vazhdojnë investimet nëpër shkollat e Gostivarit

Në bashkëpunim me organizatën amerikane “Latter Day Saint Charities”, Komuna e Gostivarit do të realizojë një projekt në Shkollën Fillore “Ismail Qemali”. Përmes këtij projekti të përbashkët, do të bëhet renovimi i hapësirave per t’u krijuar leximore si dhe do të sigurohen pajisje të Teknologjisë informatike për nxënësit.

Përforcimi i kapaciteteve për rritjen e përfaqësimit të komuniteteve pakicë në këshillat komunalë

Sot në Prizren bashkë me kryetarin e Këshillit Valbon Limanin, këshilltarë komunalë të Gostivarit dhe me kolegë të tjerë nga Maqedonia e Veriut dhe Kosova, mora pjesë në panel diskutimin me temë “Përforcimi i kapaciteteve për rritjen e përfaqësimit të komuniteteve pakicë në këshillat komunalë”, organizuar nga Instituti Kombëtar Demokratik Amerikan (NDI) dhe National Endowment […]

Uniforma të reja për punonjësit e ndërmarrjes “Komunalec”

Uniforma të reja për punonjësit e ndërmarrjes “Komunalec” 60 komplete uniformash, donacion nga Komuna Ejupsulltan- Turqi, iu dorëzuan punonjësve të NP “Komunalec”. Falënderoj përzemërsisht donatorët për këtë donacion shumë të nevojshëm për këta punonjës. Komuna e Gostivarit gjithmonë është kujdesur për punëtorët e ndërmarrjeve publike komunale duke rritur edhe pagat deri në 25%, si dhe […]

Transformimi i tërësishëm infrastrukturor i lagjes Mllaki

Transformimi i tërësishëm infrastrukturor i lagjes Mllaki,pas përfundimit të instalimeve nëntokësore si kanalizim dhe zëvendësimi i gypave të vjetër të azbestit me gypa të rrinj të ujsjellësit në krahun kryesor, vijon tamponimi dhe bekatonizimi i 5 krahëve dytësorë, pas çka vijojmë punën e njejtë në pjesët tjera deri në kompletimin e tërësishëm të infrastrukturës në […]

Themelimi i kuzhinës profesionale për ushqim të shëndetshëm dhe qendër trajnimi për personat me aftësi të kufizuara

Edhe një hap i rëndësishëm drejt themelimit të kuzhinës profesionale për ushqim të shëndetshëm dhe qendër trajnimi për personat me aftësi të kufizuara dhe grupe të tjera të ndjeshme të qytetarëve. Për këtë qëllim, zhvillojmë intenzive në teren me përfaqesuas të UNDP dhe sektorit privat, për mundësinë e zhvillimit të partneritetit publiko-privat (PPP) dhe komunën […]

,

Tamponimi i pikave kritike për të zgjidhur përkohësisht problemin me dëmtimet e rrugës në Banjicë të Poshtme dhe Banjicë të Epërme

Ekipet tona filluan me tamponimin e pikave kritike për të zgjidhur përkohesisht problemin me dëmtimet e rrugës në Banjicë të Poshtme dhe Banjicë të Epërme për shkak të punimeve. Kujtojmë se në dy Banjicat është në vijim e sipër instalimi i kanalizimit, ku kemi realizuar afro 3500 metra dhe kanë mbetur edhe 668 metra për […]

THIRRJE

Komisioni për udhërrëfyes malor pranë Federatës Bjeshkatare të Maqedonisë së Veriut (FBMV) i fton të gjithë bjeshkatarët e interesuara nga Komuna e Gostivarit, të paraqiten në Trajnimin për udhërrëfyes malor- femra në Kategorinë A1 (Bjeshkatari-ecje malore nëpër shtigje të lehta në kushte verore). Trajnimi ëhstë pa pagesë për dhejtë pjesëmarrës, për shkak të përkrahjes së […]

Së bashku me Kryetarin e Komunës Sveta Nedelja, Dario Zurevac, mora pjesë në panairin “Dita e zgarës”

Së bashku me Kryetarin e Komunës Sveta Nedelja, Dario Zurevac, mora pjesë në panairin “Dita e zgarës”. Një panair tradicional i ushqimit, ku pjesmarrës janë gastronomë të Zagrebit me rrethinë. Pata kënaqësinë të takoj edhe bashkvendas të mi nga Maqedonia e Veriut, gastronomë të vjetër në Kroaci, të cilët zhvillojnë bizneset e tyre atje dhe […]