Entries by Artan cst

KONKURS

KONKURS Për trajnimin kujdestarësh për kujdes dhe ndihmë për të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara. Ftojmë të gjithë të interesuarit që duan të ndjekin trajnimin, me mundësi punësimi pas marrjes së çertifikatës të verifikuar të aplikojnë në këtë trajnim. Kandidatët duhet të plotësojnë këto kushte: – Të jetë shtetas të R. Maqedonisë së […]

Komuna e Gostivarit dhe Organized Youth Association

Vazhdojmë me realizimin e punëtorive #ProgramM me djemtë nga Gostivari në bashkëpunim me partnerët tanë Center for Research and Policy Making dhe Komuna e Gostivarit . Në 10 javët e ardhshme punëtoritë do të mbahen në kuadër të projektit “Krijimi i zakoneve të jetesës së shëndetshme të djemve në Gostivar dhe Gjorçe Petrov”, i cili […]

Rikthehet MUZA Competition

Pas suksesit, jehonës dhe energjisë së papërshkrueshme të edicionit të parë, Muza Competition rikthehet në sezonin e tij të dytë. “MUZA COMPETITION” është një projekt i ndërmarrë nga Unioni i Bashkive Shqiptare në Rajon në kuadër të Tiranës si Kryeqyteti Europian i të Rinjve 2022, i cili përfshin aktivizimin e të rinjve pasionantë dhe profesionistë, […]

THIRRJE PUBLIKE PËR KËSHILLIN RINOR LOKAL

Në bazë të nenit 36 dhe 48 të Ligjit për vetëqeverisje lokale(“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 5/02 ), dhe nenit 16,17,18 të Ligjit për Pjesëmarrjen e të Rinjve dhe Politikat Rinore (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr.10/2020, 16.01.2020), dhe sipas nenit 42d të Statutit të Komunës së Gostivarit, Kryetari i këshillit sjell: THIRRJE PUBLIKE PËR KËSHILLIN […]

Njoftim

Të nderuar qytetarë, Në vazhdën e synimeve të mia dhe bashkëpunëtorëve të mi, që të rrisim nivelin e transparencës në punën e Komunës së Gostivarit, dhe me qëllim që ju të bëheni faktorë aktivë dhe të përfshiheni në debatet të cilat drejtpërdrejti prekin interesat tuaja individuale, grupore dhe kolektive, nga Departamenti për buxhet dhe kontroll […]

,

NJOFTIM

Të nderuar qytetar të Komunës së Gostivarit ju njoftojmë se Ministria për transport dhe lidhje e publikoi rregulloren dhe i përshkroi formularët e nevojshëm që ka të bëj me procedurën për të cilën kishte interesim shumë të madhë nga ana e Komunave për mënyrën e zbatimit në lidhje me procedurën për vënien e elektrocentraleve fotovoltaike […]

THIRRJE PUBLIKE PËR KUVENDIN RINOR LOKAL

Në bazë të nenit 36 dhe 48 të Ligjit për vetëqeverisje lokale(“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 5/02 ), dhe nenit 16,17,18 të Ligjit për Pjesëmarrjen e të Rinjve dhe Politikat Rinore (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr.10/2020, 16.01.2020), dhe sipas nenit 42b të Statutit të Komunës së Gostivarit, Kryetari i këshillit sjell: THIRRJE PUBLIKE PËR KUVENDIN […]

,

THIRRJE PUBLIKE PËR SHFAQJE TË INTERESIMIT PËR PJESËMARRJEN E NJË PËRFAQËSUESI TË ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE SI VËZHGUES NË KOMISIONIN PËR VLERËSIMIN E PROPOZIM-PROJEKTEVE NË KUADËR TË PROJEKTIT RELOAD 2 NË KOMUNËN E GOSTIVARIT.

Programi Rajonal për Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor 2 (ReLOaD2) është vazhdimësi e fazës së parë të projektit të implementuar në periudhën (2017-2020). Projekti financohet nga Bashkimi Evropian (BE) dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP). Qëllimi kryesor i ReLOaD2 është të forcojë partneritetet ndërmjet autoriteteve komunale dhe shoqërisë civile përmes […]

THIRRJE PËR KRIJIMIN E KËSHILLIT NISMËTAR

Në bazë të nenit 36 dhe 48 të Ligjit për vetëqeverisje lokale(“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 5/02 ), dhe nenit 16,17,18 të Ligjit për Pjesëmarrjen e të Rinjve dhe Politikat Rinore (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr.10/2020, 16.01.2020), dhe sipas nenit 42b të Statutit të Komunës së Gostivarit shpallet: Thirrje publike për krijimin e Këshillit Nismëtar […]