Entries by Artan cst

,

THIRRJE PUBLIKE PËR SHFAQJE TË INTERESIMIT PËR PJESËMARRJEN E NJË PËRFAQËSUESI TË ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE SI VËZHGUES NË KOMISIONIN PËR VLERËSIMIN E PROPOZIM-PROJEKTEVE NË KUADËR TË PROJEKTIT RELOAD 2 NË KOMUNËN E GOSTIVARIT.

Programi Rajonal për Demokracinë Lokale në Ballkanin Perëndimor 2 (ReLOaD2) është vazhdimësi e fazës së parë të projektit të implementuar në periudhën (2017-2020). Projekti financohet nga Bashkimi Evropian (BE) dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP). Qëllimi kryesor i ReLOaD2 është të forcojë partneritetet ndërmjet autoriteteve komunale dhe shoqërisë civile përmes […]

THIRRJE PËR KRIJIMIN E KËSHILLIT NISMËTAR

Në bazë të nenit 36 dhe 48 të Ligjit për vetëqeverisje lokale(“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr. 5/02 ), dhe nenit 16,17,18 të Ligjit për Pjesëmarrjen e të Rinjve dhe Politikat Rinore (“Gazeta Zyrtare e RMV-së” nr.10/2020, 16.01.2020), dhe sipas nenit 42b të Statutit të Komunës së Gostivarit shpallet: Thirrje publike për krijimin e Këshillit Nismëtar […]

NDRYSHIM DHE PLOTËSIM I SHPALLJES me numër 002-2022

NDRYSHIM DHE PLOTËSIM I SHPALLJES me numër 002-2022 NDARJE E KONCESIONIT për modernizim dhe mirëmbajtje të sistemit për ndriçim publik, nëpërmjet finansimit, rikonstruimit, menaxhimit, mirëmbajtjes dhe zhvillimit në Komunën e Gostivarit. TEKSTI QË NDRYSHOHET TEKSTI I RI 1 Ofertat të dorëzohen më vonë deri më Ofertat të dorëzohen më vonë deri më 26.09.2022. 2 Afati […]

NDRYSHIM DHE PLOTËSIM I SHPALLJES PUBLIKE (ndryshimi II)

Në bazë të nenit 50 të ligjit për vetëqeverisje locale (gazeta zyrtare e RMV, 5/02) dhe në lidhje me nenin 67 të ligjit për vetëqeverisje locale (gazeta zyrtare e RMV, 5/02), Programit për vendosjen e pajisjeve urbane – pano reklamuese në teritorin e Komunës së Gostivarit për periudhën 2022-2027, e sjellur nga Këshilli i komunës […]

,

NDRYSHIM DHE PLOTËSIM I SHPALLJES PUBLIKE

Në bazë të nenit 50 të ligjit për vetëqeverisje locale (gazeta zyrtare e RMV, 5/02) dhe në lidhje me nenin 67 të ligjit për vetëqeverisje locale (gazeta zyrtare e RMV, 5/02), Programit për vendosjen e pajisjeve urbane – pano reklamuese në teritorin e Komunës së Gostivarit për periudhën 2022-2027, e sjellur nga Këshilli i komunës […]

Vazhdojnë investimet nëpër shkollat e Gostivarit

Në bashkëpunim me organizatën amerikane “Latter Day Saint Charities”, Komuna e Gostivarit do të realizojë një projekt në Shkollën Fillore “Ismail Qemali”. Përmes këtij projekti të përbashkët, do të bëhet renovimi i hapësirave per t’u krijuar leximore si dhe do të sigurohen pajisje të Teknologjisë informatike për nxënësit.

Përforcimi i kapaciteteve për rritjen e përfaqësimit të komuniteteve pakicë në këshillat komunalë

Sot në Prizren bashkë me kryetarin e Këshillit Valbon Limanin, këshilltarë komunalë të Gostivarit dhe me kolegë të tjerë nga Maqedonia e Veriut dhe Kosova, mora pjesë në panel diskutimin me temë “Përforcimi i kapaciteteve për rritjen e përfaqësimit të komuniteteve pakicë në këshillat komunalë”, organizuar nga Instituti Kombëtar Demokratik Amerikan (NDI) dhe National Endowment […]

Uniforma të reja për punonjësit e ndërmarrjes “Komunalec”

Uniforma të reja për punonjësit e ndërmarrjes “Komunalec” 60 komplete uniformash, donacion nga Komuna Ejupsulltan- Turqi, iu dorëzuan punonjësve të NP “Komunalec”. Falënderoj përzemërsisht donatorët për këtë donacion shumë të nevojshëm për këta punonjës. Komuna e Gostivarit gjithmonë është kujdesur për punëtorët e ndërmarrjeve publike komunale duke rritur edhe pagat deri në 25%, si dhe […]