Entries by Artan cst

NDRYSHIM DHE PLOTËSIM I SHPALLJES me numër 002-2022

NDRYSHIM DHE PLOTËSIM I SHPALLJES me numër 002-2022 NDARJE E KONCESIONIT për modernizim dhe mirëmbajtje të sistemit për ndriçim publik, nëpërmjet finansimit, rikonstruimit, menaxhimit, mirëmbajtjes dhe zhvillimit në Komunën e Gostivarit. TEKSTI QË NDRYSHOHET TEKSTI I RI 1 Ofertat të dorëzohen më vonë deri më Ofertat të dorëzohen më vonë deri më 26.09.2022. 2 Afati […]

NDRYSHIM DHE PLOTËSIM I SHPALLJES PUBLIKE (ndryshimi II)

Në bazë të nenit 50 të ligjit për vetëqeverisje locale (gazeta zyrtare e RMV, 5/02) dhe në lidhje me nenin 67 të ligjit për vetëqeverisje locale (gazeta zyrtare e RMV, 5/02), Programit për vendosjen e pajisjeve urbane – pano reklamuese në teritorin e Komunës së Gostivarit për periudhën 2022-2027, e sjellur nga Këshilli i komunës […]

,

NDRYSHIM DHE PLOTËSIM I SHPALLJES PUBLIKE

Në bazë të nenit 50 të ligjit për vetëqeverisje locale (gazeta zyrtare e RMV, 5/02) dhe në lidhje me nenin 67 të ligjit për vetëqeverisje locale (gazeta zyrtare e RMV, 5/02), Programit për vendosjen e pajisjeve urbane – pano reklamuese në teritorin e Komunës së Gostivarit për periudhën 2022-2027, e sjellur nga Këshilli i komunës […]

Vazhdojnë investimet nëpër shkollat e Gostivarit

Në bashkëpunim me organizatën amerikane “Latter Day Saint Charities”, Komuna e Gostivarit do të realizojë një projekt në Shkollën Fillore “Ismail Qemali”. Përmes këtij projekti të përbashkët, do të bëhet renovimi i hapësirave per t’u krijuar leximore si dhe do të sigurohen pajisje të Teknologjisë informatike për nxënësit.

Përforcimi i kapaciteteve për rritjen e përfaqësimit të komuniteteve pakicë në këshillat komunalë

Sot në Prizren bashkë me kryetarin e Këshillit Valbon Limanin, këshilltarë komunalë të Gostivarit dhe me kolegë të tjerë nga Maqedonia e Veriut dhe Kosova, mora pjesë në panel diskutimin me temë “Përforcimi i kapaciteteve për rritjen e përfaqësimit të komuniteteve pakicë në këshillat komunalë”, organizuar nga Instituti Kombëtar Demokratik Amerikan (NDI) dhe National Endowment […]

Uniforma të reja për punonjësit e ndërmarrjes “Komunalec”

Uniforma të reja për punonjësit e ndërmarrjes “Komunalec” 60 komplete uniformash, donacion nga Komuna Ejupsulltan- Turqi, iu dorëzuan punonjësve të NP “Komunalec”. Falënderoj përzemërsisht donatorët për këtë donacion shumë të nevojshëm për këta punonjës. Komuna e Gostivarit gjithmonë është kujdesur për punëtorët e ndërmarrjeve publike komunale duke rritur edhe pagat deri në 25%, si dhe […]

Transformimi i tërësishëm infrastrukturor i lagjes Mllaki

Transformimi i tërësishëm infrastrukturor i lagjes Mllaki,pas përfundimit të instalimeve nëntokësore si kanalizim dhe zëvendësimi i gypave të vjetër të azbestit me gypa të rrinj të ujsjellësit në krahun kryesor, vijon tamponimi dhe bekatonizimi i 5 krahëve dytësorë, pas çka vijojmë punën e njejtë në pjesët tjera deri në kompletimin e tërësishëm të infrastrukturës në […]

Themelimi i kuzhinës profesionale për ushqim të shëndetshëm dhe qendër trajnimi për personat me aftësi të kufizuara

Edhe një hap i rëndësishëm drejt themelimit të kuzhinës profesionale për ushqim të shëndetshëm dhe qendër trajnimi për personat me aftësi të kufizuara dhe grupe të tjera të ndjeshme të qytetarëve. Për këtë qëllim, zhvillojmë intenzive në teren me përfaqesuas të UNDP dhe sektorit privat, për mundësinë e zhvillimit të partneritetit publiko-privat (PPP) dhe komunën […]