Tullana, renovimi i tërësishem i shkollës fillore periferike “Bashkimi”.

,
Tullana, renovimi i tërësishem i shkollës fillore periferike “Bashkimi” që perfshin rregullimin e hyrjes, ndriçim i ri, lyerje dhe renovim i klasave dhe koridoreve, si dhe riparim i toaleteve.

SHMTK “Gostivar”, vijojnë punimet dhe rekonstruimet

SHMTK “Gostivar”, vijojnë punimet dhe rekonstruimet, qe perfshijnë : pllaka të reja, lyerje e terësishme e koridoreve, si dhe renovimi i kabineteve për : kozmetik, arhitekturë, saldimi dhe qendra për karriere.

Vijojmë me shenjëzimin horizontal të rrugëve.

Vijojmë me shenjëzimin horizontal të rrugëve.

Nënshkruhet Memorandum bashkëpunimi midis Komunës së Gostivari dhe Organizatës Rinore Ekologjike - EYO

23.04.2021 Komuna e Gostivarit sot nënshkroi një Memorandum bashkëpunimi me Organizatën Rinore Ekologjike – EYO. Qëllimi i këtij Memorandumi është të sigurohet një kornizë në të cilën do të prezantohen propozime dhe…

Pas të gjitha instalimeve nëntokësore, si ujsjellës dhe shahte,asfaltohet sot rr. “Strahinja Simonovski” në afersi të shkollës “Bashkimi”

Pas të gjitha instalimeve nëntokësore, si ujsjellës dhe shahte, asfaltohet sot rr. “Strahinja Simonovski” në afersi të shkollës “Bashkimi” me 176 metra gjatësi dhe 7 metra gjërësi.

Raven, pas perfundimit të instalimeve nëntokësore, nivelizimin e pusetave, sot vijuam me finalizimin e punëve, sanimin dhe kthim në gjendjen fillestare të disa rrugëve.

Raven, pas perfundimit të instalimeve nëntokësore, nivelizimin e pusetave, sot vijuam me finalizimin e punëve, sanimin dhe kthim në gjendjen fillestare të disa rrugëve.

Mbjellja e pranverore e fidanëve dhe regullimi i parkut tek kompleksi i banesave.

Mbjellja e pranverore e fidanëve dhe regullimi i parkut tek kompleksi i banesave në rr. “Pavle Avramovski” përballë Sh.f “Mustafa Kemal Ataturk”.

Me hapjen e sezonit të punëve, filluam me shenjëzimin horozontal të rrugëve në të gjithë qytetin e Gostivarit.

Me hapjen e sezonit të punëve, filluam me shenjëzimin horozontal të rrugëve në të gjithë qytetin e Gostivarit.

Mbledhje komemorative për nder të profesoreshës Zejnepe Bardhi Çelebiu

06.04.2021 Në sallën e Këshillit të Komunës së Gostivarit, u mbajt sot Mledhje komemorative për nder të profesoreshës së biologjisë Zejnepe Bardhi Çelebiu, e cila pas një sëmundje të shkurtër ndërroi jetë në moshën 43 vjeçare,…

Vijojnë me intezitet të lartë punimet në Rr.”Strahinja Simonovski”

Vijojnë me intezitet të lartë punimet në Rr.”Strahinja Simonovski”, këto ditë po bëhet instalimi i ujsjellësit të ri në gjatësi 170 metra.