Komuna e Gostivarit ndan nga 1.500 denarë për çdo familje që ka fëmijë në klasë të parë

,
Këshilli komunal i Gostivari kaloi Propozim-vendimin për mbështetje financiare të njëhershme për familjet e nxënësve në klasën e parë për vitin shkollor 2022/2023. Sipas vendimit të Këshillit Komunal, çdo familje që ka nxënës…

NDRYSHIM DHE PLOTËSIM I SHPALLJES PUBLIKE (ndryshimi II)

Në bazë të nenit 50 të ligjit për vetëqeverisje locale (gazeta zyrtare e RMV, 5/02) dhe në lidhje me nenin 67 të ligjit për vetëqeverisje locale (gazeta zyrtare e RMV, 5/02), Programit për vendosjen e pajisjeve urbane – pano reklamuese…

Komuna e Gostivarit me propozim për kursim të energjisë në shkollat fillore dhe të mesme

Komuna e Gostivari ka nisur me kursim të energjisë para se Qeveria të miratojë masat dhe rekomandimet për kursim të energjisë. Fikja e një pjese të ndriçimit rrugor, koordinimi me drejtorët e shkollave fillore dhe të mesme si…

Komuna e Gostivarit synon grant prej gjysmë milioni euro për Shkollën e Mesme Teknike "Gostivari"

,
Kryetari i Komunës së Gostivarit, Arben Taravari kishte takim me përfaqësuesit e kompanive, MN Engineering Laboratory, Frigoteknika 2000, Lear Corporation dhe shkollën teknike të Gostivarit. Në takim mes kryetarit Arben Taravari dhe…

Komuna e Gostivarit angazhoi 25 punonjës për organizimin e punëve publike

Komuna e Gostivarit për herë të dytë fitoi projektin me të cilin angazhohen 25 punonjës përmes shpalljes publike për organizimin e punëve publike duke punësuar të papunë me kualifikim të ulët. Realizimi i këtij programi për…

NDRYSHIM DHE PLOTËSIM I SHPALLJES PUBLIKE

,
Në bazë të nenit 50 të ligjit për vetëqeverisje locale (gazeta zyrtare e RMV, 5/02) dhe në lidhje me nenin 67 të ligjit për vetëqeverisje locale (gazeta zyrtare e RMV, 5/02), Programit për vendosjen e pajisjeve urbane – pano reklamuese…

Vijojnë investimet në shkollat e Gostivarit

,
Komuna e Gostivari në bashkëpinim organizatën amerikane “Latter Day Saint Charities” investojnë në shkollën fillore "Ismail Qemali". Projekti përfshin investime në pajisjen e kabinetit me tekonologji informatike dhe renovimin…

Shpallje publike për pano reklamuese Komuna e Gostivarit - 2022

, ,
Në bazë të nenit 50 të ligjit për vetëqeverisje locale (gazeta zyrtare e RMV, 5/02) dhe në lidhje me nenin 67 të ligjit për vetëqeverisje locale (gazeta zyrtare e RMV, 5/02), Programit për vendosjen e pajisjeve urbane – pano reklamuese…

Përfundoi me sukses Shkolla Verore "Gostivari 2022"

Pas gjashtë javëve punë, përkushtim, mësim dhe kënaqësi, sot përfundoi me sukses Shkolla Verore "Gostivari 2022". Për gjashtë javë me radhë, mbi 720 nxënës të moshës 7 deri 14 vjet u angazhuan në aktivitete të ndryshme,…

Filluan punimet për parkun inkluziv social në parkun e madh të Gostivarit

Brenda parkut të madh të Gostivarit filluan punimet për ndërtimin e 675 metra katrorë park inkluziv, ku fëmijët, përfshirë ata me nevoja të veçanta, do të shoqërohen dhe do të luajnë së bashku. Parku inkluziv social shtrohet…