Numri i popullsise sipas PERKATESISE NACIONALE – Regjistrimi i vitit 2002

Nacionaliteti Numri Perqindja
Shqiptare 54.038 66,60 %
Maqedonas 15.877 19,50 %
Turq 7.991 9,80 %
Rome 2.237 3,80 %
Vlleh 15 0,01 %
Serbe 160 0,19 %
Boshnjake 39 0,04 %
Te tjere 685 0,84 %
Gjithsejt 81.042 100,00 %

 

Numri i popullsise sipas GJINISE – Regjistrimi i vitit 2002

Gjinia  Numri
Meshkuj 40.507
Femra 40.535
Gjithsejt 81.042

Te dhenat jane mare nga Byroja Shteterore per Statistik www.stat.gov.mk