Nr. Instalimet Lloji i aktivitetit
1 Silika Rudnik Çajlë

fsh. Çajlë

Gostivar

Gërmim, coptëzim, bluarje, mbjellje dhe nxemje te lëndëve të para minerale
2 Jefuta Inginering
r.18 Nëntori nr. 115 Gostivar
“Krasta“
Gërmim, coptëzim, bluarje, mbjellje dhe nxemje te lëndëve të para minerale
3 S-Petrol
rr. JNA p.n. Gostivar 

“Krasta“
Gërmim, coptëzim, bluarje, mbjellje dhe nxemje te lëndëve të para minerale
4 KEM

rr.Nikola Parapunov nr.6-1/18, Puntoria –
Bajnic e Epërme

Производство на керамички производи  со печење, пред се ќерамиди,, огноотпорни тули, плочки,кеменина или порцелан.

Prodhim i produkteve qeramikë me pjekje, parasegjithash tjegulla, tulla të rezistueshme ndaj zjarrit, pllaka, ose porcellan.

9 Fermë shpezarie

Lagjja Mllaki

 Fermë shpezarie