Komuna e Gostivarit Bul. “Vëllezërit Gjinoski” 61 1230, Gostivar Republika e Maqedonisë

info@gostivari.gov.mk
tel. +389 (0) 42 213 511
fax +389 (0) 42 214 406

Sektori për përkrahje të kryetarit
tel. +389 (0) 42 214 406

Sektori për çështje juridike, të përgjithshme dhe organizative
tel. +389 (0) 42 213 511

Sektori për ceshtje financiare
tel. +389 (0) 42 217 438

Sektori i urbanizmit, trafikut, aktiviteteve komunale dhe mbrojtjes së mjedisit
tel. +389 (0) 42 213 511

Sektori për veprimtari publike

tel. +389 (0) 42 213 511

Sektori për mbikqirje ispektoriale
tel. +389 (0) 42 213 511

Njësia territoriale e zjarrfikësve.

tel. 193

Person i autorizuar për raportim të brendshëm të mbrojtur të korrupsionit (për punonjësit)
Azra Nuredini
azra.sadiku@live.com
Tel: +389 (0) 42 214 600

Personat për komunikim me qytetarët që kanë një lloj dhe shkallë të caktuar të aftësisë së kufizuar:

Bejtul Lushi  /  Bari Abduli  / Veton Jashari

tel. +389 (0) 42 218 167