Биланс на приходите и расходите
Биланс на приходите и расходите 2
Биланс на приходите и расходите 3
Биланс на приходите и расходите 4
Биланс на приходите и расходите 5
Биланс на приходите и расходите 6
Биланс на приходите и расходите 7

Биланс на состојба
Биланс на состојба 2
Биланс на состојба 3
Биланс на состојба 4
Биланс на состојба 5
Биланс на состојба 6
Биланс на состојба 7

Даночен биланс
Даночен биланс 2
Даночен биланс 3
Даночен биланс 4
Даночен биланс 5
Даночен биланс 6
Даночен биланс 7

Посебни податоци 2
Посебни податоци 3
Посебни податоци 4
Посебни податоци 5
Посебни податоци 6

Структура на приходи по дејност
Структура на приходи по дејност 2
Структура на приходи по дејност 3
Структура на приходи по дејност 4
Структура на приходи по дејност 5
Структура на приходи по дејност 6
Структура на приходи по дејност 7