После сите подземни инсталации, како водовод и шахти, денес се асфалтира ул. „Страхиња Симоновски“ во близина на училиштето „Единство“

После сите подземни инсталации, како водовод и шахти, денес се асфалтира ул. „Страхиња Симоновски“ во близина на училиштето „Единство“ со 176 метри должина и 7 метри ширина.