Слободен пристап до информации од јавен карактер

Годишен извештај 2023:

2023

 

Годишен извештај 2020 :

Scan 5.1.2021 At 10.05

Годишен извештај 2019 :

Raport

Службени лица за посредување со информации од јавен карактер

Реџеп Азизи

rexhep.azizi@gostivari.gov.mk

TEL: 073-217-960

Општина Гостивар
бул. Б.Гиноски 61
1230 Гостивар
tel. + 389 (0) 42 213 511
fax. + 389 (0) 42 214 406