Целосна инфраструктурна трансформација на населба Млаки

Целосна инфраструктурна трансформација на населба Млаки,
по завршувањето на подземните инсталации како канализација и замена на старите азбестни цевки со нови водоводни цевки во главниот крак, продолжува тампонирањето и бекатонизацијата на 5-те секундарни краци, по што продолжуваме со истите работи во останатите делови до целосно комплетирање на инфраструктурата во оваа приградска населба.