ЈП “Јавни паркинзи и зеленило” – акција за кастрење на дрвјата и чистење на речното корито во село Дебреше

,

29.11.2017

Во пресрет на зимата, Јавното претпријатие “Јавни паркинзи и зеленило”, е пред завршување на акцијата за крастење на дрвјата во јавните површини во градот Гостивар.

“Во моментов работиме на крастење на дрвјата во малиот градски парк и акцијата веќе е во завршна фаза. Ќе ги искористиме до максимум деновите со погодно време за работа, за да зеленилото и дрвјата ги доведеме во задоволителна состојба “, вели директорот на ова претпријатие, Музафер Зулбеари.

Од друга страна, претпријатието презеде акција и за чистење на коритото на реката околу џамијата во село Дебреше. Од ова претпријатие информираат дека ваквата акција се презема поради причини што речното корито било полно со отпадоци и дека тоа било и барање на селаните.

Акции за чистење на речните корита во селата од подрачјето на општина Гостивар, ќе се спроведуваат во континуитет, зависно од потребите.

Служба за информирање