Информативен состанок со директорите и пом/директорите на јавните училишта

,

01.12.2017

Во просториите на Општина Гостивар, претставници од општинската администрација одржаа информативен состанок со директорите и пом/директорите на основните и средните училишта.

На состанокот, управниците на училиштата беа информирани за начинот на финансирање на училиштата, раководењето и конкретните чекори што треба да се преземат за што поуспешен напредок во образовниот процес и во воннаставните активности.

Одговорната за образование при Општина Гостивар, г-ѓа Аслијан Снупче ги информираше присутните дека општината ќе им даде максимална поддршка на образовните институции, но исто така ќе ја зголеми контролата и ќе бара успех во менаџментот.

Новите директори ќе имаат целосна поддршка, но ќе треба да соработуваат и со старите директори за да го искористат нивното искуство. Вашата работа ќе биде постојано следена и ќе се бараат конкретни резултати. Со посветеност на управите на училиштата, образовниот кадар и другите вработени, ќе се зголеми и интересирањето на родителите и на заедницата, за да им се помогне на училиштата за создавањее на подобри услови. Важно е да не се прават беспотребни трошоци и заштедените средства зда се искористат за инвестиции или корисни активности”, рече г-ѓа. Снопче.

За начинот на финансирање на училиштата, како и за буџетот од 2017 година и буџетот од 2018 година, присутните ги запозна одговорниот за финансии при општина Гостивар, Садри Елези, кој изрази подготвеност за соработка и помош на училиштата за сите информации поврзани со финансиите, каде што наскоро ќе се вработи економсит во општината, кој ќе се занимава исклучиво со финансиско прашање на основните и средни училишта.

Позитивни искуства од успешно управување со образовните институции во развиените земји, на раководителите на училиштата им пренесе Јасин Демири.

Општината Гостивар ќе му посвети посебно значење на образованието, поради таа причина отвори и посебно катче на официјалната веб-страница, односно катчето “Одделение за образование”.

Во ова посебно катче од веб-страницата ќе се даваат сите потребни информации за гостиварските училишта, затоа бараме од вас да не запознаете со сите активности во вашето училиште за да ги објавиме на веб-страницата”, рече Агон Фејза, администратор на веб-страницата.

На крајот од состанокот, директорите на училиштата и претставниците на општината развија плодна дебата воправец на надминување на проблемите.

Служба за информирање