Консултации за втората фаза од проектот за подобрување на водоснабдувањето во општина Гостивар

,

01.12.2017
Консултантите ангажирани од Државниот секретаријат за економски прашања (СЕЦО) во рамките на Програмата за вода и канализација, одржаа работна средба со директорот на Јавното претпријатие “Комуналец”, Исак Лазами и неговите соработници.

Во рамките на поддршката што Општина Гостивар ја добива од КфВ Банка за изработка на Мастер план за водоснабдување, беше предложено да се реализира взаемно прифатлив пакет мерки кои ќе бидат финансирани од KfW Bank и СЕЦО во Чекор 2 од втора Фаза, при што од СЕЦО изразија намера за обезбедување на финансиски средства за дополнително инвестирање.

Од Јавното претпријатие, изразија подготвеност да соработуваат со консултантите со цел што пуспешната реализација на пресотанатите фази проектот.

Служба за информирање