Учениците Cegrane студентите беа известени за штетите предизвикани од пушењето

,

28.12.2017

Во просториите на ОУ “Перпарими” село Черане, се одржа предавање на тема: “Пушењето – негативни страни“, при што учениците од ова училиште се информираа за негативните последици од пушењето.

Активноста ја реализираа Еко-групата на училиштето во соработка со Општинската организација на Црвен крст – Гостивар, а говорот предавање одржа психологот Емрие Зеќири.

“Преку ова предавање, имаме за цел превентивно да се бориме против пушењето преку информирање на учениците за фаталните последици по здравјето, особено ако со пушење се започне од млада возраст. Со предавањето беа опфатени учениците од шесто, седмо, осмо и деветто одделение, а нивниот интерес беше задоволителен”, вели психологот Зеќири.

Од ОУ “Перпарими” најавуваат дека предавања од областа на здравствена едукација ќе се одржат и на други теми.

Служба за информирање