Донатор од селото, ги реновираше санитарните јазли во ОУ “Прпарими” – Чегранe

11.02.2018

Залагањата на Општина Гостивар за подобрување на условите во основните и средните училишта и за подигање на квалитетот на воспитно-образовниот процес, добро ги прифатија граѓаните на Општина Гостивар и се поттикнаа да помогнат во овој процес.

Жител од село Чегране, по сопствена иницијатива и со согласност од училиштето и Општината, во текот на викендот ги реновираше санитарните јазли на училиштето, кои беа во многу лоша состојба.

Служба за информирање