Саниран оштетениот таван на Ученичкиот дом

,

11.02.2018

Во рамките на акцијата “Активна сабота”, Општина Гостивар направи разни интервенции во образовните институции чиј што е основач.

Покрај во објектите на основните и средни училишта, се интервенираше и во Ученичкиот дом, при што се санираше оштетениот плафон на една просторија на овој дом.

Општина Гостивар континуирано ќе се грижи за подобрување на условите во овој дом.

Служба за информирање