По иницијатива на жителите и со помош на Општина Гостивар, се уредува ромската населба “Дупка”

,

21.04.2018

Жителите на маргинализираната ромска населба “Дупка” во Гостивар, спроведоа акција за чистење на нивната наслеба а во пресрет им излезе Општина Гостивар преку Јавното претпријатие “Комуналец”.

Локалните жители ги чистат отпадоците и го собираат на едно место, а јавното претпријатие го превезува отпадот, го израмнува патот и go расчистува каналoт за атмосферските води.

Општина Гостивар ги поддржува и помага во сите акции на жителите од градоските населби и селата, a и иницира вакви активности.

Инаку, ромската населба “Дупка” постои неколку децении, но целосно била маргинализирана и од локалната и од централната власт. Сегашното раководство на Општина Гостивар е посветено на создавање нормални услови за сите граѓани кои живеат на нејзина територија.

Служба за информирање