Редовно одржување на јавнитe зелени површини

,

10.04.2018

Јавно претпријатие “Јавни паркиралишта и зеленило” – Гостивар, континуирано се грижи за одржување на јавните зелени површини на подрачјето на општина Гостивар.

Деновиве активностите се концентрирани во населбата Малеарди и во близина на индустриската кланица “Горни Полог”. На овие локации се коси тревата и се чистат отпадоците од зелените површини, особено во колективните згради и по должината на зелениот појас на булеварот “Браќа Ѓиноски”.

Од ЈП “Јавни паркиралишта и зеленило” – Гостивар, велат дека ваквите активности ќе продолжат и на други локации, како во градот, така и во руралните средини.

Служба за информирање