Известување

16.11.2018

Ги известуваме жителите на село Чајле дека на ден 19.11.2018 во 14:00 часот ќе има прекин на електрилчна енергија во делот околу Амбулантата и покрај училиштето.

Како што не информираат од ЕВН, планираниот прекин во снабдубвањето со електрична енергија ќе се случи со цел нивни екипи да работат на реконструкција и модернизација на дистрибутивната мрежа на горенаведената локација.

Служба за информирање – Општина Гостивар