Започнува уписот во градинките на деца од предучилишна возраст во Чегране, Форино и Равен

01.02.2019

Почитувани родители од селата Чегране, Форина и Равен, Ве известуваме дека од 01.02.2019 до 15.02.2019 година, ќе се врши упис на деца од предучилишна возраст во детски градинки и центри за ран детски развој, и тоа:

– Детска градинка во село Чегране за деца на возраст од 2 до 6 години

– Во Центрите за ран детски развој во селата Форино и Равен, за деца на возраст од 3 до 6 години.

Уписот на деца се врши во главниот објект на ЈУДГ “Детстка радост“ кој се наоѓа на улица “Белица” во Гостивар.

Сектор за јавни дејности – Општина Гостивар