ИЗВЕСТУВАЊЕ

Се известуваат семејствата на загинатите и лицата повредени во несреќата со автобусот во близина на селото Лаласкаарци, дека во Центарот за општински услуги при Општина Гостивар (приземје) можат да поднесат барање за финансиска поддршка во согласност со Одлуката на Советот на Општина Гостивар донесена на последната седница.

Членовите на семејствата на загинатите треба да поднесат Извод на умрените на починатиот, копија од личната карта и број на трансакцијата на подносителот на барањето.

Другите патници треба да достават само копија од личната карта и број на трансакциската сметка.

Во име на повредените лица кои сé уште се во болница, барање можат да поднесат членови на потесното семејство.

Забелешка: Општина Гостивар ја користи официјалниот список на патници обесбеден од страна на МВР.

Служба за информирање