Почитувани претставници на НВО,

Во Општина Гостивар продолжуваа да се имплементира проектот на УНДП – Регионална Програма за Локална демократија на Западен Балкан (РеЛОаД). Во рамките на активностите на овој проект, се Покануваат невладините организации да учествуваат во јавната дебата која ќе се одржи на ден 20.03.2019 ( Среда) со почеток во 10.30 часот (во салата на Советот на Општина Гостивар).

Во Јавната дебата ќе се дискутираат дефинираните Приоритети (во атач…) очекувајќи од страна на претставниците на НВО, мислења, сугестии и предлози за истите. 

Во предвидениот настан ќе учествуваа и тимот на проектот на УНДП.

Со почит,

Draft priorities_Gostivar_2019