Се работи интензивно во проширување на канализациона мрежа во повеќе гостиварски села

,

17.07.2019

Општина Гостивар преку Јавното претпријатие за комунални дејности “Комуналец“ – Гостивар, ја проширува канализационата мрежа во повеќе села, при што прситап до канализација ќе имаат околу 10 отсто од вкупното население во општина Гостивар.

Во село Чајле се работи на канализациона мрежа со вкупна должина од 3022 метри каде што по завршување на работите, сите домаќинства од селото ќе имаат прситап во канализација.

Пред завршување се работите за изградба на канализација во село Горна Бањица во должина од 3199 метри, со што ова село кое досега немаше воопшто канализација, целото ќе биде опфатено со канализациона мрежа.

Од друга страна, продолжуваат работите за изградба на канализација во село Беловиште, а деновиве започна и изградбата на канализација во дел од населба Бањешница во должина од 180 метри.

По завршување на изградбата на канализационата мрежа во село Здуње, во тек е доведувањето во пвобитна состојба, односно се асфатираат оштетените делови од улиците при изведба на градежните работи.

“Ова подразбира дека околу 10 отсто од населението на општина Гостивар, кои досега не биле приклучени на канализациона мрежа, веќе се или наскоро ќе бидат приклучени. Планираме во блиска иднина ќе продолжи проширувањето на канализационата мрежа и во неколку околни села каде нема канализација во одрдени делови, како што е случајот во село Равен, како и во неколку градски населби каде што недостасува канализација во неколк улички“, вели Исак Лазами – директор на ЈП Комуналец.

Ова претпријатие актуелно работи и на инсталација на нова водоводна линија во село Чајле во должина од 450 метри.

Служба за информирање