Денес е Европски ден на јазиците

26.09.2019

Јазичната разноликост е алатка за постигнување на поголемо меѓукултурно разбирање и клучен елемент во богатото културно наследство на Европа.

Осумсто милиони жители, низ целиот континент, застапени во 47 земји-членки на Советот на Европа се охрабрени да учат повеќе јазици, на било која возраст, во и надвор од училиштaтa.

Денешиниот ден, 26-ти Септември, од 2001 гоина се слави како Европски ден на јазиците.

Општина Гостивар силно го подрржува промовирањето на плурилингуализам во цела Европа.

Служба за информирање