ЈАВЕН ПОВИК

Почитувани граѓани,

Ве покануваме да учествувате на третата сесија на ПРОЕКТНИОТ ФОРУМ на Oпштина Гостивар, штo ќе се oдржи на 27.09.2019г (петок) вo прoстoрите на ресторант The Grand Гoстивар, сo пoчетoк oд 15:00 часoт.

Главната тема на форумите е социјалното вклучување, вклучувајќи ги темите за родова еднаквост, добро владеење и мултиетничката соработка.

На оваа сесија ќе бидат презентирани правилата за избор на проекти и ќе се презентират предлог проектите.

Фондот на проектот изнесува 50,000CHF, и во рамките на овој буџет ќе се финансират најмалку 1 до 3 проекти што ќе бидат избрани и обработени од граданите учесници на ФОРУМИТЕ.

Наслов на проектот: “Зајакнување на општинските совети

Донатор: Швајцарска агенција за развој и соработка СДС

Спроведувач: Програма за развој на обединетите нации (UNDP)

Со почит,

Општина Гостивар.