ЈАВЕН ПОВИК

ЈАВЕН ПОВИК

Почитувани граѓани,

Ве покануваме да учествувате на четвртата  сесија на ПРОЕКТНИОТ ФОРУМ на Oпштина Гостивар, штo ќе се oдржи на 01.11.2019г (петок) вo прoстoрите на ресторант The Grand  – Гoстивар, сo пoчетoк oд 15:00 часoт.

Главната тема на форумите е социјалното вклучување, вклучувајќи ги темите за родова еднаквост, добро владеење и мултиетничката соработка. 

На оваа сесија ќе бидат презентирани проектите, ќе се гласа и ќе се избира проект од страна на граѓаните кои учествуваа во форумот.

 Фондот на проектот изнесува 50,000CHF, и во рамките на овој буџет ќе се финансират најмалку 1 до 3 проекти кои се подготвени од граѓаните учесници на ФОРУМИТЕ.

Наслов на проектот: “Зајакнување на општинските совети”

Донатор: Швајцарска агенција за развој и соработка СДС

Спроведувач: Програма за развој на обединетите нации (UNDP)

Со почит,

Општина Гостивар.