Историски, 98.2% реализација на Буџетот на Општина Гостивар во текот на 2019 година!

Општина Гостивар во изминатата година постигна рекордно извршување на својот буџет. Градоначалникот Арбен Тараври истакна дека реализацијата е историска со 98,2%. Овој процент се појавува за прв пат во 29 години плурализам во Гостивар.

„Со буџетски ребаланс од 2019 година планиравме пари во вредност од една милијарда 25 милиони денари, а реализацијата на овој буџет е една милијарда и седум милиони денари, или 98,2%. Сметајте дека тоа е една од евиденциите што е постигната во текот на изминатите 29 години од страна на Општина Гостивар, но и како вредност бидејќи никогаш немало милијарди приходи или расходи за извршување на буџетот. Во основната сметка на Буџетот на Општина Гостивар, планирано беa 376 милиони денари и извршени се вкупно 382,4 милиони денари, што значи дека сме надминале 100 %. Приходите и од Основниот буџет и од консолидираниот буџет во апсолутен и процентен аспект претставуваат рекорд што никогаш не ја имала нашата општина “, изјави градоначалникот на Гостивар, Арбен Таравари.

Правејќи споредби помеѓу 2014-2017 и 2018-2019 година, градоначалникот Таравари рече дека планирањето и спроведувањето се импресивни, за што Општина Гостивар е избрана за најтранспарентна општина во државата.

„Имаме многу повисоки перформанси во текот на 2018/2019 во однос на просекот на годините од 2014 до 2017 година. Капиталните инвестиции во 2018/2019 година се зголемени за 20% во однос на 2014 и 2017 година. Бевме опозициска партија со сите пречки, без мнозинство во Советот да ги има овие финансиски резултати. Пад на комуналните трошоци има, договорните услуги опаднаа за 50% во однос на просекот 2014/2017 година, зголемувањето на трансферите до невладини организации е 13 милиони денари, или за десет милиони повеќе од просекот 2014/2017 година. Затоа, не е случајно што имаме и пофалби од нашите амбасади и пријатели дека сме една од општините што има многу добри односи со граѓанското општество. Исто така, ние сме најтранспарентна општина во РСМ, знаете дека во Полог се избравме најтранспарентна, што повторно е резултат на нашата заедничка работа за овие две и пол години“, изјави понатаму првиот човек на Гостивар, Арбен Таравари.

Споредено со другите општини во земјава, имено 15 за кои има податоци, Општина Гостивар е најдобра во спроведувањето на планирање на капитални инвестиции. Овие податоци беа објавени за време на 23-та седница на Советот на Општина Гостивар што се одржа денес.