Општина Гостивар ги санира ударните дупки и ги бележ улиците

13.05.2020

Општина Гостивар започна да интервенира во санирање на патиштата и затворање на дупките на целата нејзина територија. Работите продолжуваат и денес на различни локации.

Општина Гостивар има годишен договор за санирање на патиштата во градот. Овој договор се спроведува како и претходните две години, без никакви пречки. Ова е најпогодниот период за санирање и пополнување дупки, за кој се надеваме дека ќе ги покриеме без евентуално одложување.

Истото беa отворени во зимската сезона од голомразица и фрлање на абразивен материјал и сол на патот.

Паралелно со пополнувањето на дупките, ги обележуваме и патиштата во местата за поминување на пешаците и местат за паркирање.