ИЗВЕСТУВАЊЕ: Продажбата на курбани, дозволена само кај Сточниот пазар

24.07.2020

Со цел да се зачува чистотата и да се стави ред во продажба на курбани, Општина Гостивар во соработка со Претпријатието “Прогрес пазари”, како локација за продажба на бајрамските курбани, како локација го одреди Сточниот пазар во населба “Фазанерија“.

Се известуваат сточарите дека наведената локација може да се користи без надоместок и дека продажбата на курбани вон назначената локација, е строго забранета.

Комуналниот инспекторат ќе биде активен на теренот и ќе преземе соодветни мерки против прекршителите на законот за јавна чистота.

Служба за информирање