Инвестициите во основното училиште ”Исмаил Ќемали“ продолжуваат

Добивме донација од 9️компјутери и 1️печатач, од ЈИЕУ, што ќе служи за потребите на учениците и администрацијата.
Завршени се и реновирањата во помошниот дел во рамките на училиштето.
5️Училници комплетно реновирани и со инвентар.
1️Нова канцеларија за наставници.
1️Училница реновирана со придонес на родителите

Центар за информирање