Започнавме со целосно чистење и уредување на училишниот двор, со цел да создадеме безбедна и здрава околина

,

Основно училиште „Гоце Делчев“
Започнавме со целосно чистење и уредување на училишниот двор, со цел да создадеме безбедна и здрава околина