Заврши целосната реконструкција на објектот на музичкото училиште„Енвер Стафаи“

Заврши целосната реконструкција на објектот на музичкото училиште„Енвер Стафаи“, која опфаќаше:врати, нови тоалети, осветлување, бојадисување на сите простории, адаптација на амбиенти за практична наlстава.