Засадување на нови стебла во градскиот парк во Гостивар

Засадување на нови стебла во градскиот парк во Гостивар, од страна на ЈП Паркови и Зеленило и НО ГвЕко.