За прв пат ќе се градат и тоалети за ученици со посебни потреби во СОУ-Гостивар и СОМУ-Гостивар.

,
По потпишување на договорот со Министерството за образование и наука, започнаа работите за санација на сите санитарни јазли во СОУ-Гостивар и СОМУ-Гостивар.
За прв пат ќе се градат и тоалети за ученици со посебни потреби.