Се одржа конституивната седница на Управниот одбор на Младинскиот Ресурсен Центар iCan каде што за претседател беше избран Др. Арбен Таравари

Се одржа конституивната седница на Управниот одбор на Младинскиот Ресурсен Центар iCan каде што за претседател беше избран Др. Арбен Таравари а за заменик претседател Акад. Проф. Др Абдулменаф Беџети.
Присутни беа преставници од бизнис заедницата, невладините организации, како и од државните институции и УНДП.